Vezetőség, tanárok, dolgozók

Az iskola vezetősége

Molnár Zoltán - szakmai elméleti tantárgyak, intézményvezető

Komoriné Zorkóczy Aranka - laboratóriumi gyakorlat, intézményvezető-helyettes

Várhelyi Gabriella - német nyelv, intézményvezető-helyettes

Galicz István - szakmai elméleti tantárgyak, intézményvezető-helyettes

Bank Júlia - mb. gazdasági vezető

Tanárok

Balázsné Vámos Éva - matematika, fizika, osztályfőnöki munkaközösség vezető

Dr. Barnáné Szatmári Ildikó - német nyelv, nyelvi munkaközösség vezető

Bártfai Sándor - sütő gyakorlat, szakmai gyakorlat munkaközösség vezető

Bartucz György - műszaki és gépész tantárgyak

Békefiné Nagy Éva - szakmai elméleti tantárgyak, laboratóriumi gyakorlat, szakmai elmélet,
II. munkaközösség vezető

Bélik Katalin - testnevelés

Berényi Katalin - szakmai elméleti tantárgyak

Berinkeiné Hesz Edit - matematika, mat.-fiz.-info munkaközösség vezető

Besenyő Gabriella - szakmai elméleti tantárgyak

Bodnár Ilona - matematika

Botta Melinda - matematika, fizika

Büki Péter - testnevelés

Csepregi Csaba - testnevelés

Danila Zoltán - fizika, informatika

Dénes László - magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, médiaismeret

Dobos László - magyar nyelv és irodalom, történelem, társadalomismeret, DÖK patronáló tanár

Dr. Estókné Kobolka Szilvia - történelem, földrajz

Fábián Ágnes - német nyelv, történelem, Erasmus + koordinátor

Fazekas Beatrix - biológia, természetismeret, laboratóriumi alapismeretek

Fazekasné Szirmai Katalin - édesipari gyakorlat

Fehér Tamásné - sütő gyakorlat

Felföldiné Rozsovits Erika - testnevelés

Dr. Foidl Laura - történelem, magyar nyelv és irodalom

Gábor László - sütő gyakorlat

Gáll Katalin - angol nyelv

Hegyi Anikó - angol nyelv, Erasmus+ koordinátor

Hidasi Lajos - cukrász gyakorlat

Hídvégi Marianna - műszaki és gépész tantárgyak, gyakorlati oktatás vezető

Horti Csilla - szakmai elméleti tantárgyak, biol.-földr.-kém-szakmai elmélet, GYES

Jónás Csabáné - sütő gyakorlat

Kálmán Györgyi - matematika

Kemény Andrásné - cukrász gyakorlat, szakmai elméleti tantárgyak

Kiss Hella - szakmai elméleti tantárgyak, laboratóriumi gyakorlat

Kökény Mária - könyvtárostanár

Kolozs Henriett - szakmai elméleti tantárgyak

Kozma Irén - magyar nyelv és irodalom, humán munkaközösség vezető

László Árpád - cukrász gyakorlat

Lengyel Ildikó - testnevelés, minőségügyi vezető, testnevelés munkaközösség vezető

Martonné Volf Ibolya - szakmai elméleti tantárgyak, területi vezető

Mészáros Erzsébet - földrajz, biológia

Molnár Judit - német nyelv

Morvai Katalin - sütő gyakorlat

Mucsina Gábor - szakmai elméleti tantárgyak

Ocskó Szabina - informatika

Oláh Gyuláné - sütő gyakorlat

Pappné Varga Edit - szakmai elméleti tantárgyak

Pordán Tünde - szakmai elméleti tantárgyak

Pósfainé Scholcz Anikó - biológia, kémia, laboratóriumi gyakorlat, temészetismeret

Pukszler Zoltán - szakmai elméleti tantárgyak, laboratóriumi gyakorlat

Stark Ernőné - sütő gyakorlat

Szabó Ágnes - szakmai elméleti tantárgyak

Dr. Szabóné Kele Zita - magyar nyelv és irodalom, médiaismeret, közösségi szolgálat koordinátor

Szabóné Lamos Mónika - sütő és cukrász gyakorlat

Szente Szidónia - angol nyelv

Szerényi Márta - higiénikus

Szöllősi Krisztina - angol nyelv, tankönyvfelelős

Szikora Erika - cukrász gyakorlat, GYES

Szucsik Ágnes - történelem, etika

Takler Attila - informatika

Temesrékásiné Steinmann Tünde - angol nyelv

Török Mária - laboratóriumi gyakorlat

Ugi Péter - szakmai elméleti tantárgyak

Varga Éva - magyar nyelv és irodalom

Verőczey Nikolett - laboratóriumi gyakorlat

Vizi Tibor - természetismeret, laboratóriumi gyakorlat

Zemplényi György - angol nyelv

Titkárságok

Berki Andrea - iskolatitkár

Besenyeiné Laczkó Orsolya - tanügyi titkárság, Andrássy út

Dávid Ferencné - tanügyi titkárság, Almádi u.

Molnár Ferenc - oktatástechnikus

Petákné Kocsis Ilona - tanügyi titkárság, Andrássy út