Vezetőség, tanárok

Az iskola vezetősége

Molnár Zoltán - szakmai elméleti tantárgyak, intézményvezető

Pappné Varga Edit - szakmai elméleti tantárgyak, intézményvezető-helyettes

Várhelyi Gabriella - német nyelv, intézményvezető-helyettes

Galicz István - szakmai elméleti tantárgyak, intézményvezető-helyettes

Bank Júlia - mb. gazdasági vezető

Tanárok

Balázsné Vámos Éva - matematika, fizika, osztályfőnöki munkaközösség vezető

Dr. Barnáné Szatmári Ildikó - német nyelv, nyelvi munkaközösség vezető

Bártfai Sándor - sütő gyakorlat, szakmai gyakorlat munkaközösség vezető

Békefiné Nagy Éva - szakmai elméleti tantárgyak, laboratóriumi gyakorlat, szakmai elmélet,
II. munkaközösség vezető

Berényi Katalin - szakmai elméleti tantárgyak

Berinkeiné Hesz Edit - matematika, mat.-fiz.-info munkaközösség vezető

Bodnár Ilona - matematika

Botta Melinda - matematika, fizika

Büki Péter - testnevelés

Csepregi Csaba - testnevelés

Danila Zoltán - fizika, informatika

Dénes László - magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, médiaismeret

Dobos László - magyar nyelv és irodalom, történelem

Dravetzky Katalin - laboratóriumi gyakorlat, szakmai elmélet

Dr. Estókné Kobolka Szilvia - történelem, földrajz

Fábián Ágnes - német nyelv, történelem, Erasmus + koordinátor

Fazekas Beatrix - biológia, természetismeret, laboratóriumi alapismeretek

Fazekasné Szirmai Katalin - édesipari gyakorlat

Fehér Tamásné - sütő gyakorlat

Felföldiné Rozsovits Erika - testnevelés

Dr. Foidl Laura - történelem, magyar nyelv és irodalom

Galgóczy Halász Katalin - GYES

Gábor László - sütő gyakorlat

Gál Mária - vállalkozási ismeretek

Gáll Katalin - angol nyelv

Hegyi Anikó - angol nyelv, Erasmus+ koordinátor

Hidasi Lajos - cukrász gyakorlat

Hídvégi Marianna - műszaki és gépész tantárgyak, gyakorlati oktatás vezető

Horti Csilla - szakmai elméleti tantárgyak, GYES

Jónás Csabáné - sütő gyakorlat

Kálmán Györgyi - matematika

Kiss Hella - szakmai elméleti tantárgyak, laboratóriumi gyakorlat, munkaközösség vezető

Kökény Mária - könyvtárostanár

Kolozs Henriett - szakmai elméleti tantárgyak

Komoriné Zorkóczy Aranka - laboratóriumi gyakorlat, felnőttképzési vezető

Kozma Irén - magyar nyelv és irodalom, humán munkaközösség vezető

Kudor-Varga Judith - szakmai elméleti tantárgyak

László Árpád - cukrász gyakorlat

Lengyel Ildikó - testnevelés, minőségügyi vezető, testnevelés munkaközösség vezető

Martonné Volf Ibolya - szakmai elméleti tantárgyak, területi vezető

Mészáros Erzsébet - földrajz, biológia

Morvai Katalin - sütő gyakorlat

Pordán Tünde - szakmai elméleti tantárgyak

Pósfainé Scholcz Anikó - biológia, kémia, laboratóriumi gyakorlat, temészetismeret

Pukszler Zoltán - szakmai elméleti tantárgyak, laboratóriumi gyakorlat

Sikó Tamás - Testnevelés

Stark Ernőné - sütő gyakorlat

Szabó Ágnes - szakmai elméleti tantárgyak

Szabó Ildikó - angol

Dr. Szabóné Kele Zita - magyar nyelv és irodalom, médiaismeret, közösségi szolgálat koordinátor

Szabóné Lamos Mónika - sütő és cukrász gyakorlat

Szente Szidónia - angol nyelv

Szerényi Márta - higiénikus

Szöllősi Krisztina - angol nyelv, tankönyvfelelős

Szikora Erika - cukrász gyakorlat, GYES

Szucsik Ágnes - történelem, etika

Takler Attila - informatika, rendszergazda

Török Mária - laboratóriumi gyakorlat

Ugi Péter - szakmai elméleti tantárgyak, kémia, fizika

Varga Éva - magyar nyelv és irodalom

Verőczey Nikolett - laboratóriumi gyakorlat

Zemplényi György - angol nyelv

Titkárságok

Berki Andrea - iskolatitkár

Boczor Bernadett - tanügyi titkárság, Andrássy út

Dávid Ferencné - iskolatitkár , Almádi u.

Kondorné Pető Rita - tanügyi titkárság, felnőttképzési asszisztens