Alapítvány

Csaba József Szakképzési és Kultúrális Alapítvány

Az alapítvány 2001. március 19-én alakult. Alapító okiratában rögzített céloknak megfelelően a köz javát szolgáló segítséget nyújt a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola diákjainak és pedagógusainak a szívonalas oktató-nevelő munka megteremtéséhez.

Ennek érdekében kiemelten támogatja:

- az iskolában folyó szakképzés fejlesztését, szakkönyvek és folyóiratok beszerzését

- az iskola felszereléseinek, szemléltető eszközeinek bővítését, korszerűsítését

- a hatékony nyelvtanulást elősegítő partnerkapcsolatok kialakítását

- a sportban kiemelkedő eredményt elért tanulókat

- az iskola tanulóinak részvételét a különböző szaktantárgyi versenyeken és jutalmazásukat kiemelkedő teljesítményükért

- az iskola hátrányos helyzetű tanulóit

- a tanulók kirándulásait és táborozását.

Kérjük, hogy támogassák közhasznú alapítványunkat a személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával!

Számlaszám: 11784009-20300663

adószám: 18172454-1-42